Flight data recorder (FDR)

      Flight data recorder (FDR) alebo ľudovo nazývaná Čierna skrinka (Black Box) je letový záznamník určený pre záznam špecifických parametrov a charakteristík lietadla, ktorého účelom je poskytnúť dáta pre analýzy prípadných leteckých nehôd. Taktiež sa využíva ako zdroj údajov pre štúdium a analýzu sporných bezpečnostných otázok ohľadne letu, poškodenia materiálov výkonu prúdových motorov, atď. FDR je pomaľovaný výraznou svetlooranžovou farbou, pričom je obvykle umiestnený v chvostovej časti lietadla. Svojou konštrukciou je navrhnutý tak, aby odolával intenzívnemu vysokému tlaku, vysokým a nízkym teplotám, morskej vode a mechanickému poškodeniu.

Flight data recorder (FDR)

      Flight data recorder (FDR) alebo ľudovo nazývaná Čierna skrinka (Black Box) je letový záznamník určený pre záznam špecifických parametrov a charakteristík lietadla, ktorého účelom je poskytnúť dáta pre analýzy prípadných leteckých nehôd. Taktiež sa využíva ako zdroj údajov pre štúdium a analýzu sporných bezpečnostných otázok ohľadne letu, poškodenia materiálov výkonu prúdových motorov, atď. FDR je pomaľovaný výraznou svetlooranžovou farbou, pričom je obvykle umiestnený v chvostovej časti lietadla. Svojou konštrukciou je navrhnutý tak, aby odolával intenzívnemu vysokému tlaku, vysokým a nízkym teplotám, morskej vode a mechanickému poškodeniu.

      V súčasnosti FDR sú typicky pripojené na hlavnú komunikačnú dátovú zbernicu elektroniky lietadla, kde zberajú dôležité parametre počas letu vrátane riadenia, polohy, informácie o stave motora a denný čas. V závislosti od leteckých predpisov tej ktorej krajiny FDR môžu zaznamenávať až 88 parametrov, ba niekedy aj viac. Každý zo zaznamenávaných parametrov sa zaznamenáva niekoľkokrát za sekundu, pričom kapacitne sú schopné zaznamenávať až 17-25 hodín letu.

      Vďaka neustálemu znižovaniu cien a veľkosti elektronických obvodov, spolu so zvýšenou kvalitou a so zvyšujúcou sa popularitou rádiom ovládaných modelov (RC modely), je vývoj smeroval vytvoreniu zmenšenej verzie FDR pre tieto modely. Tieto lacné verzie tzv. RC FDR rekordérov zaznamenávajú množstvo rovnakých parametrov ako ich veľkí profesionálni súrodenci ako napríklad nadmorskú výšku, vzdušnú rýchlosť, otáčky motora RPM, teplotu, pozície servomotorov a niekoľko ďalších parametrov, pričom vážia iba niekoľko gramov.Príklad takéhoto záznamu FDR je uvedený nižšie.

Záznam má nasledujúci tvar:

Čas; HB[m]; KREN[°]; NR[%]; SAG[°]; TANG[°]; TGPS[-]; VI[km/h]; GDIS[nm]; GHGP[m]; GHTL[m]; GLAT[°]; GLON[°]; GPTK[nm]; GTKE[°]; GXTK[nm]; HBRG[°]; HDTK[°]; HGGS[km/h]; HGTK[°]; HTIM[sec]; NLM[%]; NPM[%]; HHS[digit]; NZP[digit]; POSL[digit]; POSP[digit]; POZ[digit]; REZ[digit]; RS[digit]; THR[digit]; VPC[digit]; ZHS[digit]; FDR[digit]; GDE[digit]; GDR[digit]; GPV[digit]; VGSP[digit]; VZRM[digit]


09:06:14/1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09:06:14/2;;-0,8;;1,08;1,4;;;;;;;;;;;;;;;;;;lo;hi;hi;hi;lo;hi;lo;lo;lo;hi;hi;;;;;lo;
09:06:14/3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09:06:14/0;254,9;-0,8;94,0;1,08;1,4;1;0,0;0,41;309,9;274,3;64,0278;11,3055;0,0;16,5;0,1;70,40;86,9;
22,2;123,0;0,6600;85,5;86,7;lo;hi;hi;hi;lo;hi;lo;lo;lo;hi;hi;lo;lo;lo;hi;lo;
09:06:14/1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09:06:14/2;;-1,3;;1,08;1,4;;;;;;;;;;;;;;;;;;lo;hi;hi;hi;lo;hi;lo;lo;lo;hi;hi;;;;;lo;
09:06:14/3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09:06:16/0;254,9;-1,3;94,0;1,08;1,4;1;0,0;0,41;309,5;274,3;64,0278;11,3057;0,0;17,0;0,1;69,90;86,9;
22,2;123,0;0,1200;86,7;86,7;lo;hi;hi;hi;lo;hi;lo;lo;lo;hi;hi;lo;lo;lo;hi;lo;
09:06:16/1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09:06:16/2;;-0,8;;1,08;1,4;;;;;;;;;;;;;;;;;;lo;hi;hi;hi;lo;hi;lo;lo;lo;hi;hi;;;;;lo;
09:06:16/3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09:06:17/0;254,9;-0,8;94,0;1,08;1,4;1;0,0;0,41;309,5;274,3;64,0278;11,3057;0,0;17,0;0,1;69,90;86,9;
22,2;123,0;0,3200;86,7;85,5;lo;hi;hi;hi;lo;hi;lo;lo;lo;hi;hi;lo;hi;lo;hi;lo;


Jednotlivé hodnoty sú charakteristickými hodnotami parametrov, kde význam niektorých skratiek je nasledovný:
 • HB [m] - výška barometrická
 • KREN [°] - priečny náklon
 • NR [%] - otáčky nosného rotora
 • SAG [°] - uhol nábehu listov NR
 • TANG [°] - pozdľžny sklon
 • VI [km/h] - rýchlosť vzdušná
 • GDIS [nm] - vzdialenosť ku kontrolnému bodu
 • GHGP [m] - výška určená GPS (ak 0 tak je nezapojená)
 • GHTL [m] - výška tlaková (ak 0 tak je nezapojená)
 • GLAT [°] - zemepisná šírka
 • GLON [°] - zemepisná dľžka
 • GPTK [nm] - paralelná odchýlka (ak 0 tak je nezapojená)
 • GTKE [°] - kurzová chyba uhla
 • GXTK [nm] - kurzová chyba vzdialenosti
 • HBRG [°] - azimut k cieĺu
 • HDTK [°] - nastavený kurz
 • HGGS [km/h] - traťová rýchlosť
 • HGTK [°] - kurz magnetický
 • HTIM [sec] - rozšírený čas (ak 0 tak je nezapojená)
 • NLM [%] - otáčky ľavého motora
 • NPM [%] - otáčky pravého motora

Binárne signály (hodnoty Hi / Lo)

 • FDR [digit] - funkčnosť FDR
 • HHS [digit] - činnosť hlavného hydraulického systému
 • NZP [digit] - signál nevyhnutný zvyšok paliva
 • POZ [digit] - požiar
 • RS [digit] - bojové tlačidlo
 • VIB1 [digit] - vibrácie ľavého motora
 • VIB2 [digit] - vibrácie pravého motora
 • ZHS [digit] - záložný hydraulický systém
 • DH [digit] - nebezpečná výška
 • VGSP [digit] - činnosť GPS