Úlohy GIS

      V súčasnosti je GIS priemyselné odvetvie s obratom, ktorý sa ráta na miliardy dolárov a zamestnáva stotisíce ľudí na celom svete. GIS sa vyučuje na školách a univerzitách. Riadiaci pracovníci všetkých odvetví si začínajú uvedomovať výhody myslenia a konania v geografických rozmeroch.

      Geografické informačné systémy v podstate vykonávajú päť základných procesov alebo úloh:

1 Vstup

      Predtým, ako sa geografické údaje môžu použiť v GIS, musia sa previesť do vhodného digitálneho formátu. Moderná GIS technológia dokáže vo veľkých projektoch tento proces plne automatizovať s použitím skenovacej technológie, menšie diela môžu vyžadovať určitý rozsah ručnej digitalizácie (s použitím digitalizačného tabletu). Dnes existuje mnoho typov geografických údajov v GIS kompatibilných formátoch. Tieto údaje je možné získať od komerčných dodávateľov údajov a načítať ich priamo do GIS.

2 Manipulácia

      Je pravdepodobné, že typy údajov potrebné pre určitý GIS projekt bude potrebné transformovať alebo nejakým spôsobom upraviť tak, aby boli kompatibilné s používaným systémom. Geografické informácie môžu byť dostupné v rôznych mierkach. Predtým ako možno tieto informácie navzájom prepojiť musia byť transformované na rovnakú mierku. Môže ísť o prechodnú transformáciu len pre účely zobrazenia, alebo o trvalú, ktorá je potrebná pre vykonávanie analýz. GIS technológia poskytuje množstvo nástrojov na manipuláciu s priestorovými údajmi a pre odstránenie nepotrebných údajov.

3 Správa

      GIS využívajú, pre správu zložitých a obsiahlych geografických údajov, systémy správy databázy (DBMS), ktoré zaobstarajú uloženie, organizovanie a spravovanie údajov. DBMS nie je nič iné ako počítačový softvér na spravovanie databázy - štruktúrovaného súboru údajov.

4 Logické úlohy a analýzy

      Na fungujúci GIS obsahujúci kľúčové geografické informácie, môžeme začať klásť jednoduché otázky ako „Kto vlastní pozemok na rohu ulice?“ alebo „Ktoré pozemky sú v zóne určenej na priemyselné využitie?“, ale aj analytické otázky ako „Kde sa nachádzajú miesta vhodné na novú bytovú výstavbu?“ alebo „Ak sa tu postaví nová diaľnica, ako to ovplyvní premávku?“. GIS poskytuje tak riešenie jednoduchších úloh na jedno kliknutie ako aj prepracované analytické nástroje, ktoré sú schopné poskytnúť rýchle informácie. GIS technológia sa stáva skutočne sama sebou až vtedy, keď sa používa na analyzovanie geografických údajov, hľadanie súvislostí a trendov a vykonávanie scenárov typu "čo ak". Moderné GIS majú množstvo silných analytických nástrojov pre analýzu blízkosti (umožňujú riešiť otázky ako „Koľko domov sa nachádza vo vzdialenosti 100 m od tohto vodovodného potrubia?“ alebo „Aký je celkový počet zákazníkov v okruhu 10 km od tejto predajne?“).Aby mohla odpovedať na tieto otázky, používa GIS technológia proces nazývaný tvorba ochranného pásma, alebo zóny, tzv. buffering. Slúži na určovanie vzdialenostných vzťahov medzi jednotlivými prvkami.

5 Vizualizácia

      V mnohých typoch geografických operácií sa výsledok najlepšie vizualizuje ako mapa alebo graf. Mapy sú veľmi efektívnym prostriedkom uloženia a odovzdávania priestorových informácií. Mapové zobrazenia možno prepojiť so správami, trojrozmernými scénami, fotografickými snímkami a inými výstupmi, ako sú napríklad multimédiá.